दम्पति पहुंचे कुवारियॉ पुलिस थाने में मामला कराया दर्ज।